Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Minikonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – onsdag 9.00-12.00
Torsdag 13.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 
Sognepræst (kirkebogsførende)
Kristina Nilsson
Præstegården, Bredevej 43,
6000 Kolding
Tlf.: 61 62 60 99
E-mail:
krn@km.dk
Lørdag er fridag.
 
Kordegn
Anni Pind Nielsen
Tlf.: 75 52 47 07

Kirkekontorets åbningstider:
Mandag – onsdag 9.00-12.00
Torsdag 13.00-18.00
Fredag lukket
 

   
Sognepræst (deltidsansat)
Inger Hvindenbråten
Ødis Præstegård, Ødis Byvej 1
6558 Vamdrup
Tlf.: 75 59 81 50 / 93 87 17 00
E-mail: ihv@km.dk
Mandag er fridag.

 
Kordegneskift på vores kontor.
Vi har vi ansat Anni Pind Nielsen som kordegn.
Hun vil være på kontoret mandag-onsdag 9.00-12.00 og torsdag fra 13.00-18.00.
Da Anni er under uddannelse, vil man ikke kunne få lavet en attest samme dag. Har man brug for meget hurtig ekspedition, sidder også vores uddannede vikar Eva Sunesen på kontoret torsdage mellem 16-18.
Mails til kordegnen er midlertidigt til Eva Sunesen evks@km.dk.
Ring evt. til mig ved problemer med at komme igennem til en kordegn. 
Sognepræst Kristina Nilsson.
   
Graver og kirketjener
Jonathan Bastian Bock
E-mail: graver@seestkirke.dk
Træffes i arbejdstiden
på mobil: 29 27 64 83
 
Organist
Theis Lyng Reinvang
E-mail:
reinvang@gmail.com
Tlf.: 31 18 88 73
 
Gravermedhjælper
Bettina Rod Nørholt
Træffes i arbejdstiden
på mobil: 29 27 64 83
Kirkesanger
Jytte Kinket
Tlf.: 30 50 74 40
   

Seest Sognehus
Seest Kirke har mange aktiviteter i
Sognehuset.
Derfor er der ikke længere kapacitet
til at leje ud til private.
Menighedsrådet besluttede i 2015,
at huset fremover kun lejes (evt. lånes) ud til foreninger,
hvoraf minimum et medlem af bestyrelsen har bopæl i
Seest Sogn.

Forespørgsler om priser og betingelser for leje eller lån af Seest Sognehus kan sendes til Jutta Nakskov og Karen Skjønnemann på email sognehus@seestkirke.dk,
eller ved henvendelse på tlf. 29 45 40 38 tirsdage kl. 9.00-11.00.

 
Kirke- og kulturmedarbejder
Camilla Messer Rasmussen