Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Minikonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – onsdag 9.00-12.00
Torsdag 13.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 
Sognepræst (kirkebogsførende)
Kristina Nilsson
Præstegården, Bredevej 43,
6000 Kolding
Tlf.: 61 62 60 99
E-mail:
krn@km.dk
Lørdag er fridag.
 
Kordegn
Anni Pind Nielsen
E-mail: apn@km.dk
Tlf.: 75 52 47 07
Træffes på kirkekontoret i åbningstiden.
   
Sognepræst (deltidsansat)
Inger Hvindenbråten
Ødis Præstegård, Ødis Byvej 1
6558 Vamdrup
Tlf.: 75 59 81 50 / 93 87 17 00
E-mail: ihv@km.dk
Mandag er fridag.

 
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag – onsdag 9.00-12.00
Torsdag 13.00-18.00
Fredag lukket
   
Graver og kirketjener
Jonathan Bastian Bock
E-mail: graver@seestkirke.dk
Træffes i arbejdstiden
på mobil: 29 27 64 83
 
Organist
Theis Lyng Reinvang
E-mail:
reinvang@gmail.com
Tlf.: 31 18 88 73
 
Gravermedhjælper
Bettina Rod Nørholt
Træffes i arbejdstiden
på mobil: 29 27 64 83
Kirkesanger
Jytte Kinket
Tlf.: 30 50 74 40
   

Seest Sognehus
Seest Kirke har mange aktiviteter i
Sognehuset.
Derfor er der ikke længere kapacitet
til at leje ud til private.
Menighedsrådet besluttede i 2015,
at huset fremover kun lejes (evt. lånes) ud til foreninger,
hvoraf minimum et medlem af bestyrelsen har bopæl i
Seest Sogn.

Forespørgsler om priser og betingelser for leje eller lån af Seest Sognehus kan sendes til Jutta Nakskov og Karen Skjønnemann på email sognehus@seestkirke.dk,
eller ved henvendelse på tlf. 29 45 40 38 tirsdage kl. 9.00-11.00.

 
Kirke- og kulturmedarbejder
Camilla Messer Rasmussen
Tlf.: 52 11 82 11
E-mail: camillamesser90@hotmail.com