Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Minikonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – onsdag 9.00-12.00
Torsdag 13.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 

Seest lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at indsamle og udbrede topografiske, historiske og personalhistoriske oplysninger og materialer om Seest, at vække og styrke interessen for Seests historie og at virke for bevarelse af værdifulde bygninger og miljøer i Seest.

Skulle du være interesseret i at blive medlem, eller ligger du inde med spændende billeder, tekster eller fotos fra Seest, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktpersoner:
Medlemsskab/økonomi: Torben Pedersen, e-mail: st@dukamail.dk
Arkiv: Arne Hansen, e-mail: ah36@stofanet.dk
Billeder: Jørgen Hansen, e-mail: gormsvej5@stofanet.dk


Læs mere på foreningens hjemmeside: www.seestlokalhistoriskeforening.dk

 

 

Det gamle Seest

Herunder er der link til artikler fra kirkebladet om det gamle Seest.

60 år i Seest. En fortælling om smørdritler og tyske flygtninge.

Krigsmænd og verdenshistorie rider gennem Seest, når vi laver lokalhistorisk arbejde.

Plovfuren – en gammel vej til gårde og enge.

Rytterskolen og kirkekontoret i Seest

Overbyvej og teglværkerne.