Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Minikonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – onsdag 9.00-12.00
Torsdag 13.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

  Praktiske oplysninger

Seest Kirke er åben for besøgende i dagtimerne i ugens fem første dage, derud over kan man henvende sig til kirkekontoret for rundvisning i kirken. Du er altid velkommen til at henvende dig til kirkens medarbejdere for yderligere oplysninger.

Læs mere her om præsternes træffetider, ansøgning om lån af sognehus samt telefonnumre og e-mailadresser på kirkens medarbejdere.

Kirkebil:
Hjælp til at komme til kirke eller sognehus? Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det der står i kirkens kalender.
Ønsker man at benytte kirkebilen ringer man til krone taxa (taxa 4X35 ) på telefon 75502700 senest dagen før. Opgiv aftalenummer 1561, og sig at turen skal gå til Seest sognehus eller kirke.

Fødsel:
www.personregistrering.dk kan man finde vejledning om anmeldelse og printe blanketter samt anmelde med digital signatur. Man er også meget velkommen til at ringe eller sende en e-mail til kirkekontoret, hvis man har spørgsmål.

Navngivelse:
Skal finde sted ved dåb eller anmeldelse til kirkekontoret, inden barnet er fyldt 1/2 år.

Dåb:
Bestilles ved henvendelse til kirkekontoret sammen med oplysninger om barnets navn samt navn og adresse på fadderne.

Konfirmationsforberedelse:
Vi har konfirmationsforberedelse og konfirmerer først og fremmest de unge, som bor i sognet og de som er døbt i Seest. Men også de konfirmander fra andre sogne, som foretrækker konfirmation i Seest. Vi konfirmerer i 8. klasse.
Ved spørgsmål bedes man kontakte sognepræst Kristina Nilsson på tlf. 6162 6099. Se også konfirmandsiden.

Vielse:
Vielse i Seest Kirke er for par der bor i sognet, eller for par, hvoraf den ene part er døbt i Seest Kirke. Henvendelse rettes til kirkekontoret eller til den præst, hvis medvirken man ønsker.

Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Dødsattesten samt dåbs-/navneattest og vielsesattest for afdøde og dennes evt. ægtefælle skal vedlægges.
Anmeldelsen foretages almindeligvis af en bedemand sammen med anmodning om begravelse eller bisættelse.

Kirkegårdstakster:
Kirkeministeriet har fastlagt princippet bag kirkegårdstaksterne: pris = faktisk omkostning. Kolding Provstiudvalg har med hjælp fra nogle kirkegårdsansatte gennemført et stort forarbejde for at finde frem til det korrekte prisniveau på de forskellige ydelser, som kirkegården leverer. Kolding Provsti har ens priser for det ydelser, der tilbydes – men mindre specielle vilkår gør sig gældende på den enkelte kirkegård.
For folkekirkemedlemmer er prisen dog lavere end den faktiske omkostning, når det gælder erhvervelse af gravsted samt gravkastning eller kremering/urnenedsættelse.
Takster oplyses på kirkekontor ( Tlf. 7552 4707)
Kirkekontoret oplyser ligeledes om adgangen til at erhverve gravsted på Seest Kirkegård.

Indsamling i kirken:
Penge, der lægges i kirkens indsamlingsbøsser ved gudstjenester, går til Folkekirkens Nødhjælp.
Der er dog disse 3 undtagelser:
I Påsken samles der ind til: KFUM & K i Danmark.
Ved høstgudstjenesten og i julen samles der ind til: De Frie Fugle i Låsbygade og Folkekøkkenet på Haderslevvej.