Spring til indhold

Allehelgen

Hvornår

5. november 2023    
17:00

På Allehelgensdag mindes vi dem, vi har mistet i året, der er gået. Der indbydes til gudstjeneste i Sognehuset kl. 15.30 og 17.00. Ved den første gudstjeneste vil navne på dem, vi har mistet fra sidste Allehelgen til og med april blive læst op. Ved den anden gudstjeneste vil navnene på dem, vi har mistet fra maj til og med Allehelgen blive læst op. Der vil blive tændt et lys for hver enkelt af dem.

Gudstjenesterne afholdes i fællesskab af sognets to præster.

Særligt inviterede er dem, der har mistet en, der stod dem nær, i løbet af året. Men alle er meget velkomne.

Før og efter gudstjenesterne vil det være muligt at hente et gravlys, men kan sætte på sit gravsted eller på fællesgraven på Seest kirkegård.