Spring til indhold

Bisættelse og begravelse

Ved dødsfald tager mange kontakt til en bedemand, som kan hjælpe med det praktisk. Man vælger selv, om man vil have hjælp af en bedemand eller stå for det praktiske selv.

Bedemanden kan bl.a. hjælpe med kontakt til præsten og digital anmodning om bisættelse eller begravelse. Ønsker man selv at stå for dette, kan man ringe til en af sognets præster og aftale tidspunkt for bisættelsen eller begravelsen. Digital anmodning udfyldes på borger.dk

De efterladte har en samtale med præsten, hvor man taler om afdødes liv og vælger salmer.

Alle medlemmer af Folkekirken kan blive begravet eller bisat fra deres sognekirke eller fra et af byens kapeller.

Skal der udtages gravsted på Seest kirkegård kontaktes graveren.