Spring til indhold

Praktiske oplysninger

Fødsel

Fødsel:
Fødslen bliver anmeldt af den jordemoder, der er til stede under fødslen. Har der ikke medvirket en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen på borger.dk.

Faderskab:

Er I gift, får I automatisk fælles forældremyndighed over barnet.

Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal i udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk inden barnet er 28 dage gammelt.

Indgives omsorgs- og ansvarserklæringen senere end 28 dage efter fødslen, afgør Statsforvaltningen faderskabet.

Dåb og navngivning

Navngivning:
I kan navngive jeres barn ved digital anmeldelse på borger.dk eller ved dåb.

Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen.

Dåb:
Ønsker I at jeres barn skal døbes, skal I kontakte kirkekontoret for at aftale dato og få flere oplysninger.

Dåben finder sædvanligvis sted i forbindelse med gudstjeneste om søndagen kl. 10.30. Vi tilbyder også lørdagsdåb på udvalgte datoer ca. en gang om måneden.

Inden dåben bliver forældrene kontaktet af præsten med henblik på en dåbssamtale.

I skal desuden oplyse navne og adresser på mindst to og højest fem faddere til kirkekontoret. Som fadder skal man være døbt i den kristne tro og have nået konfirmationsalderen.

Konfirmation

Vi har konfirmationsforberedelse og konfirmerer først og fremmest de unge, som bor i sognet og de som er døbt i Seest. Men også konfirmander fra andre sogne, som foretrækker konfirmation i Seest. Vi konfirmerer i 8. klasse.
I Seest Kirke er der konfirmation den første lørdag i maj.

Der kan være 2 eller 3 hold konfirmander i løbet af dagen. Tidspunkt fastsættes i løbet af konfirmationsforberedelsen.

Ved spørgsmål kontakte sognepræsten.

Konfirmation  – Karen Blixen Skolen

Konfirmander fra Karen Blixen Skolen konfirmeres Kristi himmelfartsdag. For flere informationer kontakt sognepræst Anette Rørmose Härle arh@km.dk

Vielse

Vielse i Seest Kirke er for par der bor i sognet, eller for par, hvoraf den ene eller begge parter er døbt i Seest Kirke. Henvendelse rettes til kirkekontoret for at aftale dato og tidspunkt.

I god tid inden vielsen, skal I aflevere en prøvelsesattest på kirkekontoret. Prøvelsesattesten kan blive for gammel og må derfor højst være udstedet fire måneder før vielsen.

Prøvelsesattesten bestiller I på borger.dk.

I skal oplyse kordegnen om navne og adresser på to vidner, som vil være tilstede under vielsen.

Forud for vielsen skal I have en samtale med præsten, der skal foretage vielsen. Præsten kontakter jer for at aftale et tidspunkt.

Begravelse/bisættelse

Anmodning om begravelse eller bisættelse kan udfyldes digitalt på borger.dk. Bedemanden kan på vegne af de pårørende sende anmodningen.

På anmodningen skal alle bestemmelser vedrørende begravelsen/bisættelsen fastlægges og underskrives af den nærmeste pårørende. Bestemmelserne må ikke være i modstrid med den afdødes ønsker.

Sognepræsten kan yde rådgivning omkring de beslutninger, en familie skal træffe ved et dødsfald.

Medlemskab

Optagelse i Den Danske Folkekirke:

Når man bliver døbt i Folkekirken, bliver man samtidig medlem af Den Danske Folkekirke. Det er også muligt, at blive medlem på baggrund af dåb i et andet kristent trossamfund.

Genindtrædelse:

Hvis du ønsker at genindtræde i Den Danske Folkekirke, skal du kontakte en af sognets præster.

Udmeldelse:

Vil du melde dig ud af Folkekirken, skal du henvende dig skriftligt, via sikker mail eller  personligt til kirkekontoret.

Du skal oplyse følgende:

Navn og cpr-nr.

Hvor og hvornår du er født og døbt.

Underskrift i original eller med nem-id ved brug af sikker mail.

Alle oplysningerne findes på din dåbsattest, så du kan evt. tage en kopi af den og aflevere på kirkekontoret.

Det anbefales, at man fortæller sine pårørende om sin beslutning.

Efter udmeldelsen, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som Folkekirkens medlemmer.

Løse sognebånd.

Som medlem af Folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til.

Ønsker du at løse sognebånd, skal du først henvende dig til sognepræst Anna-Sofie Arendt: 51 35 40 66. Hvis præsten ønsker det, skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Navneændring

Ønsker du navneændring, kan du søge via borger.dk. En navneændring koster 585,66 kr. (2024). Dog er navneændring gebyrfrit i forbindelse med vielse, hvis I efter navneændringen får navnesammenfald.

De gældende love for navneændring kan findes på borger.dk.

I nogle tilfælde er det nødvendigt med dokumentation for tilknytningen til det ønskede navn.

Har du spørgsmål om navneændring kontakt kirkekontoret tlf: 75 52 47 07.

Attester

Mangler du en attest, kan du henvende dig til kirkekontoret eller bestille attesten via borger.dk.

Kirkekontoret kan hjælpe med følgende attester:

Fødsels- og dåbsattest

Personattest

Vielsesattest

Velsignelsesattest

Hvis du afhenter attesten personligt, skal du fremvise legitimation i form af pas eller kørekort. Skal attesten fremsendes til folkeregisteradressen, bør du bestille den via borger.dk.

Kirkegårdstakster

Kolding Provsti har ens priser for de ydelser, der tilbydes – men nogle specielle vilkår gør sig gældende på den enkelte kirkegård.

For folkekirkemedlemmer er prisen lavere end den faktiske omkostning, når det gælder erhvervelse af gravsted samt gravkastning eller kremering/urnenedsættelse.
Du kan få oplyst taksterne af graveren tlf. 2927 6483 eller finde dem på Kolding Provstis hjemmeside koldingkirkegaarde.dk.

Kirkebil

Hjælp til at komme til kirke eller sognehus? Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til gudstjenester og kirkens arrangementer.
Ønsker man at benytte kirkebilen, ringer man til Krone Taxa (Taxa 4X35) på telefon 7550 2700 senest dagen før. Opgiv aftalenummer 1561 og sig at turen skal gå til Seest Sognehus eller kirken.