Spring til indhold

Allehelgen-gudstjeneste – den 6. november kl. 17.00

Traditionen tro mindes vi på Allgehelgendag dem, vi har mistet i året, der er gået. Det er i år søndag den 6. november og vi indbyder til gudstjeneste i Seest kirke kl. 17.00.

Særligt inviterede er alle dem, der har mistet en, der stod dem nær, i løbet af året, men alle er velkomne.

Ved gudstjenesten vil navnene på alle, der er begravet eller bisat i Seest i det forgangne år blive oplæst. Vi tænder et lys for hver enkelt af dem.

Før og efter gudstjenesten vil det være muligt at hente et gravlys, man kan sætte på sit gravsted eller på Fællesgraven på Seest Kirkegård.

Skriv et svar